Permanent krigsekonomi

Begreppet permanent krigsekonomi eller permanent war economy betyder att det i ett samhälle alltid finns en mycket hög beredskap för krig och att ekonomiska satsningar på militären betraktas som ett rimligt sätt att stimulera ekonomin. När ett land har en mycket stark militär, som både anställer ett stort antal människor och är ett centralt kugghjul i den nationella ekonomin, finns det starka incitament för att hålla den överdimensionerade militära sektorn sysselsatt. Hög krigsberedskap bidrar till att skapa osäkerhet, och i längden även instabilitet, men inom ramen för den militaristiska diskursen tolkas den sortens osäkerhet och instabilitet som ytterligare orsaker till att satsa ännu mer på militären. Se militarism och det militärindustriella komplexet