Det militärindustriella komplexet

Det militärindustriella komplexet, eller the military industrial complex, myntades som begrepp av den amerikanska presidenten Dwight D. Eisenhower i ett tal som han höll 1961. Där varnade han för att det militära etablissemanget och vapenindustrin – som i USA blivit mycket stora på grund av andra världskriget – riskerade att få alltför stort inflytande över samhällsekonomin i stort. Begreppet avser med andra ord en nära relation mellan en stat, dess militär och militärindustrin.

Det är inte särskilt omstritt bland forskare som ägnat tid åt studera militarismens inflytande på samhällskroppen och ekonomin att konstatera att Eisenhowers farhågor besannades – både i USA och i andra länder. Elisabeth Sköns och J Paul Dunne skriver i “The Military- Industrial Complex” (2009) att även om det militärindustriella komplexet har genomgått vissa förändringar sedan 1960-talet och sedan kalla krigets slut är Eisenhowers oro över militärindustrins makt lika relevant och aktuell även idag. Sköns och Dunne skriver också att trots detta är det anmärkningsvärt få ekonomer som studerar det militärindustriella komplexets påverkan på samhällsekonomin. Se permanent krigsekonomi.