Knapphetens politik

Knapphetens politik, politics of scarcity, avser en retorisk världsbild som en del politiska partier anammar och sprider genom att ställa olika grupper i samhället mot varandra och peka på kostnaderna som de olika grupperna representerar. Knapphetens politik används för att motivera varför ett rikt land inte har råd att ta emot flyktingar, satsa på integration, främja en grön ekonomi, eller genomföra långtgående reformer. Vad man vill förmedla är att resurserna är begränsade – scarce – och på grund av det måste vissa människors behov tillgodoses på bekostnad av andra människors behov. Knapphetens politik kan bli farlig när den får fäste därför att den utgör en grogrund för extremhögern och dess likasinnade som gör det möjligt för dem att polarisera samhället och på så vis vinna opinion.