Mauvaise foi

Mauvaise foi, bad faith på engelska och “dålig tro” på svenska, är ett begrepp som används av bland andra Jean-Paul Sartre för att diskutera människans tendens till självbedrägeri. Av bekvämlighetsskäl, av rädsla för sin egen frihet, bedrar människor, enligt Sartre, sig själva för att slippa ta ansvar för sina handlingar och för världen omkring dem. Att hänvisa till att man “inte hade något val” är alltså ett uttryck för mauvaise foi; man bedrar sig själv genom att ignorera det faktum att det alltid finns ett val. Motsatsen till mauvaise foi är med andra ord att vara medveten om sin frihet och om sin förmåga till att aktivt välja.