Fredsrörelsen – en maktspelare i egen rätt?

Sista samtalet i panelserien “Att rekonstruera fred – samtal kring nya perspektiv på fred, säkerhet och framtidens fredsrörelse”

Den säkerhetspolitiska debatten äger inte rum i ett vakuum utan påverkas av vilken världsbild som förmedlas av olika samhällsinstitutioner såsom universitet, tankesmedjor och media. Inom dessa institutioner pågår en ständig maktkamp mellan olika aktörer och intressen som kämpar för att rama in världen i enlighet med sina ideologiska övertygelser. Kännetecknande för en demokratisk samhällsdebatt är pluralism – närvaron av olika röster och perspektiv – men frågan är hur pluralistisk den säkerhetspolitiska debatten är i Sverige idag. Hur påverkas fredsrörelsens arbete av maktspelet inom media och i hur stor utsträckning måste fredsrörelsen förhålla sig till antaganden som att upprustning är nödvändig, Ryssland är ett reellt hot eller att svensk neutralitet är beroende av svensk vapenexport? Att fredsrörelsen arbetar mot vapenexport, kärnvapen och upprustning är förmodligen vida känt men vilka visioner arbetar man för? Parallellt med vad som skulle kunna beskrivas som ett demokratiskt underskott i den säkerhetspolitiska debatten har fredsrörelsen svårt att locka till sig unga människor och profilera sig på ett sätt som får genomslag utanför fredsaktivisternas kretsar. Hur kan en modern fredsrörelse förena strategi och vision och hävda sin röst i mediebruset?

Paneldeltagare:

Lars Ingelstam, akademiker och aktiv debattör inom samhälls- och säkerhetsfrågor

Jonathan Feldman, docent i ekonomisk historia på Stockholms universitet

Moderator:

Micaela Wannefors, ordförande SCISER

Arrangörer:

Stockholms Fredsförening

Stockholms Centrum för Internationell Social och Ekonomisk Rekonstruktion (SCISER)

ABF Stockholm

Datum och tid: Torsdagen den 25e januari kl. 17:30 – 19:00

Lokal: Sveavägen 41, ABF – Palmesalen

Program

17:30 – 18:00 Introduktion och paneldeltagarnas presentationer

18:00 – 18:30 Modererad paneldiskussion

18:30 – 19:00 Q&A

OBS! Panelen kommer att föras på både svenska och engelska

Fri entré, obligatorisk anmälan görs via denna länk:
https://simplesignup.se/event/125511-fredsroerelsen-en-maktspelare-i-egen-raett

Länk till Facebookevenemanget 

Den svenska vapenexporten: ekonomisk lönsamhet eller moral?

Andra samtalet i panelserien “Att rekonstruera fred – samtal kring nya perspektiv på fred, säkerhet och framtidens fredsrörelse”

Den svenska fredsrörelsen har under en lång tid fokuserat på vapenhandel och vapenproduktion och dragit uppmärksamhet till det paradoxala i att Sverige betraktar sig själv som fredsmäklare men samtidigt exporterar vapen till diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter. Kritiken bemöts ofta genom att hänvisa till nuvarande lagstiftning som reglerar svensk vapenexport, till Sveriges förmåga att försörja sitt eget försvar och till försvarsindustrins betydelse för svensk ekonomi. Här uppstår i regel ett dödläge mellan två olika positioner där moraliska argument i grova drag ställs mot ekonomiska. Men stämmer det att det svenska försvaret och den svenska ekonomin är beroende av vapenexport? På vilket sätt kan omställning och diversifiering av militära företag skapa en väg ut ur dödläget?

Paneldeltagare:
Agnes Hellström, ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Valter Mutt, riksdagsledamot och tidigare utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiet

Moderator:
Salvador Perez

Arrangörer:
Stockholms Fredsförening
Stockholms Centrum för Internationell Social och Ekonomisk Rekonstruktion (SCISER)
ABF Stockholm

Datum och tid: torsdagen den 30e november kl. 17:30 – 19:00
Lokal: Sveavägen 41, ABF – Palmesalen

Program
17:30 – 18:00 Introduktion och paneldeltagarnas presentationer
18:00 – 18:30 Modererad paneldiskussion
18:30 – 19:00 Q&A

Fri entré, obligatorisk anmälan görs via denna länk:
http://simplesignup.se/event/105518-den-svenska-vapenexporten-ekonomisk-loensamhet-eller-moral

Länk till Facebookevenemanget 

 

 

Dagens hotbilder: från Ryssland till klimathotet

Första samtalet i panelserien “Att rekonstruera fred – samtal kring nya perspektiv på fred, säkerhet och framtidens fredsrörelse”

Dagens samhälle konfronteras med många problem och frågor som fordrar en stark och dynamisk fredsrörelse. Både på ett nationellt och ett internationellt plan identifieras olika typer av hot men säkerhetspolitiken präglas i stor utsträckning av hotbilder som anses kunna bemötas med enbart militära medel. Vilken påverkan har det på hur vi pratar om fred, konflikt och säkerhet? I den mediala och politiska debatten ägnas Ryssland stor uppmärksamhet och det sätts en stor tilltro till att Nato och andra militära samarbeten ska bidra till en säkrare omvärld. Samtidigt blir klimatförändringarna allt påtagligare även här i Europa. Inom den akademiska världen har begreppet mänsklig säkerhet delvis fått stå som symbol för en mer genomgripande syn på säkerhet som inte enbart fokuserar på militära aspekter. Med det som bakgrund – vad innebär det att vara en opinionsbildare inom fredsfrågor idag? Är det möjligt att föra en säkerhetspolitisk debatt utan att koppla samman fredsfrågor och miljöfrågor?

Paneldeltagare:
Johan Hassel, ordförande Global Utmaning
Jaime Gomez, Utrikespolitiskt talesperson FI

Moderator:
Micaela Wannefors, ordförande SCISER

Arrangörer:
Stockholms Fredsförening
Stockholms Centrum för Internationell Social och Ekonomisk Rekonstruktion (SCISER)
ABF Stockholm

Datum och tid: torsdagen den 26 oktober kl. 17:30 – 19:00
Plats: Sveavägen 41, ABF-Hedénsalen

Program
17:30 – 18:00 Introduktion och paneldeltagarnas presentationer
18:00 – 18:30 Modererad paneldiskussion
18:30 – 19:00 Q&A

Fri entré, men anmälan är obligatorisk och görs via denna länk: https://simplesignup.se/event/103336

Länk till Facebookevenemanget

Nyårsmingel 2017

SCISER önskar god jul och ett gott nytt år, och vill tacka för det händelserika året 2016. Vi har haft studiecirklar, workshop, filmvisning, skaffat en webbplats och sist, men inte minst, blivit en officiell förening!

Inför 2017 siktar vi mot nya höjder, och inviger det nya året med en mingelkväll fredagen den 13 januari kl 17.00.

Vi bjuder på dryck och mingeltilltugg, och förutom att fira det som varit börjar vi tillsammans tänka nytt, bland annat kring vad vi kan anordna för evenemang under 2017, vilka projekt vi kan driva och vi vill väldigt gärna höra era idéer och tankar!

Detta är dessutom ett bra tillfälle för er som ännu inte känner till SCISER så väl att bekanta er med oss som driver organisationen och få insyn i hur vi arbetar och vad vi tänker för framtiden.

Varmt välkomna!

Länk till Facebookevenemang 

How to Use the Classic Movie “Z” to Explain Trump’s Victory

SCISER bjuder in till filmvisning den 28 november kl 18.00 på Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet, sal A900 (Södra huset, ingång A, plan 9). OBS! Uppskjutet på grund av sjukdom. Vi återkommer med nytt datum! 

Efter den senaste studiecirkeln om demokrati och USA-valet, anknyter filmen “Z” till höstens politiska fokus, och följs av en diskussion på filmens tema.

Varmt välkomna!

Länk till Facebookeventet


Z is an Algerian-French political thriller film directed by Costa-Gavras, with a screenplay by Gavras and Jorge Semprún. It’s based on the novel published in 1966 with the same name written by Vassilis Vassilikos. The film presents a thinly fictionalized account of the events surrounding the assassination of the prominent Greek leftist Grigoris Lambrakis in 1963. Following the murder, an investigator tries to uncover the truth while government officials attempt to cover up their roles.

Director: Costa-Gavras
Writers: Vasilis Vasilikos (novel) (as Vassili Vassilikos), Jorge Semprún (dialogue) (as Jorge Semprun)
2h 7min

 

Studiecirklar hösten 2016

Studiecirkel 1: The Crisis of Democracy and the Rise of the Far-Right

Datum: 19 september 2016

Plats: Konditori Ritorno, Odengatan 80

Tid: 18.00

Länk till Facebookeventet

This discussion begins with an overview on some of the ways that electoral democracies in the West have become hollowed out. This hollowing out is predicated in part on how intermediary institutions in the media, trade unions, the university and the arts have lost a lot of their critical content and ability to advance workers’ and middle class interests, substitutes to these being the politics of scarcity, identity politics and marginal symbolic improvements. The first essay examines the role of the electoral sphere and political parties. The second essay explores how the limits to globalization create a space for the far-right. While traditional anti-racist concerns are as important as ever, these have become encoded in the political ambitions of Neo-liberal politicians in the US, the UK, Sweden and elsewhere.

Peter Mair, “Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracy,” New Left Review, 42, November-December 2006: 25-51. PDF made available in Facebook Event. 

Jonathan Michael Feldman, “Beyond Brexit and Lexit: Towards Social and Economic Reconstruction,” Global Teach-In, June 25, 2016, edited and updated June 27, 2016.


Studiecirkel 2: Alienation and De-Alienation

Datum: 3 oktober 2016

Plats: Konditori Ritorno, Odengatan 80

Tid: 18.00

Länk till Facebookeventet

Alienation is about the weakening of capacities through disenabling intermediaries. These include dysfunctional employers, landlords, mass media culture that creates what Stanley Aronowitz called “colonized leisure.” In contrast, de-alienation is about creating enabling intermediaries that broaden capacities and restore democratic and accountability controls. Alienation can be defined in three ways. First, as a psychological reaction to society, being cut off from others. Second, as an objective process in which the individual is separated from fellow community members, their labor power (creative capacities), the products of their labor (creative capacities) and their species (e.g. being subjugated to an ecosystem that even poisons the individual). Third, alienation is a kind of psychological/material state of separation marked by what Sartre called “serial groups.” This passage partially clarifies some of Sartre’s basic ideas:

Atomization forces acted constantly on the workers and serialized them. A group is said to be a serial group when each of its members, though he may be in circumstances as all the others, remains alone and defines himself and behaves like someone else, who in turn is other than himself. The workers articulated and confirmed serial thinking as though it were their own thinking, but it was actually the thinking of the ruling class, who imposed it on the workers from the outside. Not that they found it either accurate or clear, but it justified their passivity by its reference to larger conditions (Jean-Paul Sartre, “The Maoists in France,” in Life/Situations: Essays Written and Spoken, New York: Pantheon, 1977: 166-167).

The first reading builds on the previous discussion of the limits of Western democracy and relates it to this idea of serialization and alienation. The second article examines how to reverse the alienation process through what Lawrence Cohen and Seymour Melman called “de-alienation.” Melman also referred to the systematic accumulation of power as related to “extension systems.” Sartre ignored economic democracy but did show the limits to electoral political interventions.

Jean-Paul Sartre, “Elections: Trap for Fools,” in Life/Situations, New York: Pantheon Books, 1977: 198-210. Accessible at: https://goodmorningrev.wordpress.com/2008/08/14/elections-a-trap-for-fools/

Jonathan Michael Feldman, “Social Inclusion, Capacities Development and the Principle of Extension,” in From Community Economic Development and Ethnic Entrepreneurship to Economic Democracy: The Cooperative Development, Norrköping: Partnership for Multi-Ethnic Inclusion, May 2002. PDF made available in Facebook event.


Studiecirkel 3: Power Elites

Datum: 17 oktober 2016

Plats: Konditori Ritorno, Odengatan 80 

Tid: 18.00

Länk till Facebookeventet

There was a major investigation of the structure of power within Sweden that was completed in 1990. About 20 books and ninety reports were completed in service of this investigation. Two academic journal articles, published by one of the lead investigators, will be reviewed. Recently, Bo Rothstein called for a new investigation. He explained that the original investigation was rather influential, although associated with certain limitations which he explains.

We can view the original investigation in several ways. One way is to see this as a model for critical social science, where the absence of a power investigation is seen as a large step backwards. Another way to view this investigation is as an academic exercise by several elite academic institutions, one of them being Uppsala University (particularly their department of government), designed to investigate other elite institutions. The academic exercise had some useful observations, but we must analyze what was not done even in the original study.

While the two studies cited below increasingly conceive of the media’s growing power, they have no conception of militarism or the military’s claim on economic resources. Words like “cooperative,” “militarism,” and “alienation” are not part of the vocabulary used to understand power. The concept of “iron triangle,” a phrase used to indicate links between companies, government agencies and legislative bodies, is used in passing, this reference hardly constitutes an explanation of the Swedish military industrial complex or militarism. While the word “class” appears repeatedly, the idea of “capitalism” is missing. Much attention is paid to the policy structures of the existing state, but less so on the underlying logic of how capitalism, alienation, and the absence of economic democracy structures how power is deployed and how political parties react. The two studies do pay attention to social movements, particularly the labor movement, as a central actor. Yet, neither looks at the non-profit industrial complex or details the ways in which globalization may have influence splits within the labor movement, particularly evident given the rise of the Swedish Democrats. You won’t find the word “racism” in either study, which many today would regard as a limitation. Thus, these two report summaries are remarkable as discursive documents and framing systems, as interesting for what they don’t say as what they say. It is not clear whether the original investigation addressed how ideological frames help reproduce the power of elites, i.e. the creation of paradigmatic boundaries that reproduce power structures by killing off alternative, more critical ideas.

Olof Petersson, “The Study of Power and Democracy in Sweden,” Scandinavian Political Studies, Vol. 11, No. 2, 1988: 145-158. PDF made available in Facebook event.

Olof Petersson, “Democracy and Power in Sweden,” Scandinavian Political Studies, Vol. 14, No. 2, 1991: 173-191. PDF made available in Facebook event.

Bo Rothstein, ”Maktutredning behövs för att kartlägga det nya Sverige,” Dagens Nyheter, October 26, 2014.


Studiecirkel 4: A Theory of Political Commitment

Datum: 31 oktober 2016

Plats: Konditori Ritorno, Odengatan 80

Tid: 18.00

Länk till Facebookeventet

The de-alienation process can be assessed in various ways. One way is the commitment to a social cause, social movement or ethics in action. The other is as part of an effort to design and build alternative institutions. Knowledge and ethics are more in focus in the former, power accumulation systems in the latter. Yet, ethnics, knowledge and power are interlaced in each. The first of these readings speak again about how the PMC in the form of intellectuals uses its power in an inauthentic, non-committed way. In contrast, the second article, a profile of John Gerassi, gives us an example of authentic political commitment.

John Gerassi, “Sartre Accuses Intellectuals of Bad Faith,” The New York Times, October 17, 1971. PDF made available in Facebook event.

Jonathan Michael Feldman, “En hyllning till John ’Tito’ Gerassi,” SCISER, September 12 2016.


Studiecirkel 5: The Politics of Design

Datum: 14 november 2016

Plats: Konditori Ritorno, Odengatan 80

Tid: 18.00

Länk till Facebookeventet

These two readings explain how we can design and build alternative institutions. The general principles are outlines in the first of these two readings, under the heading “The Politics of Design.” The idea is to rediscover a discourse associated with thinkers like Paul Goodman, Seymour Melman, Barry Commoner, Gar Alperovitz, Jessica Gordon Nembhard and others who have promoted a system to build de-alienating, capacity-enhancing spaces. The application of this idea, via reconstruction, is applied to technology and the ecological crisis in the second article.

Jonathan Michael Feldman, “Some Notes on the Politics of Design,” Department of Economic History, Stockholm University, 2016. PDF made available in Facebook event.

Jonathan Michael Feldman, “Technology, Power and Social Change: Three Marx Inspired Views,” Socialism and Democracy, Vol. 30, No. 2: 28-72. PDF made available in Facebook event.

Filmvisning: Ekonomisk demokrati – kan vi göra det själva?

Onsdagen den 19/10-16 kl 18.00 anordnar SCISER en gratis och öppen visning av filmen Ekonomisk demokrati – kan vi göra det själva? på Stockholms universitet i Södra huset A, rum A900. Efter filmvisningen kommer vi att ha en diskussion tillsammans med filmens regissör Patrik Witkowsky och Simon Hallberg vars masteruppsats ligger nära filmens ämne.

Länk till Facebookeventet

Mer information om filmen, vilka som har arbetat med den, mottagandet och vidare fördjupning i ämnet finns här.

Välkommen!