Avvakta med slutsatserna efter mötet mellan Trump och Kim Jong-Un


Av Salvador Perez

 

I onsdags förra veckan träffades USA:s president Donald Trump och Nordkoreas högste ledare (i klartext: diktator) Kim Jong-Un i Singapore. Ett huvudsyfte med mötet var att bygga relationer mellan länderna och därmed försöka förmå Nordkorea att ge upp sitt kärnvapenprogram. För den totalitära regimen i landet utgör  kärnvapen en garant för att få vara kvar vid makten. Dessutom är kärnvapen ett förhandlingskort gentemot det internationella samfundet och grannländerna. I ett internationellt system som alltjämt präglas avskräckning, inte minst med kärnvapen, har länder med tillgång till sådana vapen trumf på hand.

Inför toppmötet hade president Trump, i vanlig ordning, berättat för alla att han, “den fria världens ledare”, fått den hårdföre diktatorn till förhandlingsbordet. Avgörande för veckans möte i istället ett annat ett toppmöte: det mellan ledarna i Syd-och Nordkorea i slutet på april.  Att ledarna för Syd-och Nordkorea träffas är mycket ovanligt, men det förekommer. I vilket fall som helst var toppmötet i april historiskt. En uppmärksammad scen från toppmötet var när Kim Jong-Un vänligt tog Sydkoreas president Moon Jae-In i handen och för några sekunder förde honom till “fel sida” av den 38:e breddgraden – det vill säga in på Nordkoreanskt territorium. Jag har det nästintill inpräntat på näthinnan eftersom jag var i Sydkorea när det hände. Scenen mellan  ledarna varvades dygnet runt i alla tv-kanaler. Några menade till och med att det kanske var början på en återförening, ett enat Korea, vi fick se.

Veckans möte i Singapore var också historiskt. Ingen amerikansk president har tidigare träffat en nordkoreansk ledare. Ledarna undertecknade ett drygt tvåsidigt dokument. Det ska ses som en avsiktsförklaring. Dokumentet innehåller, som många också uppmärksammat, inget konkret – bara att länderna ska ha fortsatta samtal. I bästa fall är mötet och avsiktsförklaringen början på mer normala diplomatiska relationer. Sådana kan lägga ett lock på Nordkoreas behov av att att hävda sig militärt i närområdet. Det tjänar alla på. Mer normala diplomatiska relationer kan också påverka de militära övningarna USA håller i Nordkoreas närområde. Om USA kan ha ökad förståelse för hur de och sina allierade spelar i händerna på den nordkoreanska regimen är bra för alla – regionen är en krutdurk. Glädjande är också att Kina verkar gett sitt medgivande till att USA närmar sig Nordkorea (inget som berör Nordkorea händer utan Kinas medgivande – det är Kina som brukar hålla regimen om ryggen). Detsamma gäller att Japan, en annan spelare i regionen, är med på tåget. Enligt uppgifter vill landets premiärminister Shinzo Abe träffa Kim Jong-Un. Som jag nämnde har Sydkorea startat igång processen, därför  förtjänar och bör landet också vara i förarsätet i det som kommer. Allt annat är ohållbart.

Så långt är saker och ting på banan. Viktiga möten har ägt rum. Spelare i regionen har närmat sig varandra. Alla förstår allvaret i att ha en regim som den i Nordkorea runt knuten. Regimen signalerar någon slags förståelse för omvärlden. USA verkar vara beredda att bjuda tillbaka. Det som stör mig är snacket om att Trump, i och med mötet i onsdags, kan förtjäna Nobels fredspris. På kvällsnyheterna i TV4 menade någon, på fullaste allvar, att Nobelkommitten kommer att ha svårt att förklara sig om de väljer bort Trump.  

Jag vet inte om det är människor eller medier som söker rubriker eller inkomstbringande klick. Likväl är det beklämmande. En kärnvapennedrustning på koreanska halvön skulle vara stort och den person som på riktigt lyckas få till stånd en sådan förtjänar alla fredspris i världen. Ändå är sanningen att vi vet mycket lite om vad Trump och Kim Jong-Un kommit fram till.

Mer än något annat är Trump en person som söker efter uppmärksamhet och ett möte med Kim Jong-Un var ett enkelt sätt att få det. Trots att Trump har ett minst sagt komplicerat förhållande till pressen vill han inget hellre än att bli omskriven och därigenom odla sitt kändisskap Med Trump i Vita Huset liknar presidentskapet och politiken i Washington en dokusåpa. Därför är den internationella politiken, och därmed också situationen på den koreanska halvön, är ett sätt för Trump att odla sitt ego. USA:s närmaste allierade har sedan länge tröttnat, men hittills försökt hålla god min. När EU ställer rättmätiga krav på att Trump-administrationen ska ta hänsyn till gemensamma intressen biter Trump tillbaka. Som New York Times (för övrigt den tidning som stått i fokus för Trumps hatkampanj mot pressen) observerat gör Trump “fiender av sina vänner och vänner av sina fiender.”

Bli därför inte förvånade om Trump förstör allt med en tweet – till exempel för att vända bort uppmärksamhet när det knackigt på hemmaplan (exempel: Mueller-utredningen). Bli inte heller förvånade om Trump träder in i ett rum med generaler (han älskar sina generaler) och säkerhetsrådgivare och träder ut ur rummet med en helt annan idé om USA:s strategi för Koreahalvön och regionen. Den som tar det här med ett fredspris på allvar måste också ta in att Trump kastat både kärnenergiavtalet med Iran och klimatavtalet från Paris överbord. Att andra parter i Iranavtalet, bland annat Tyskland och Frankrike, gör stora ansträngningar för att rädda det säger allt om hur viktigt avtalet är för stabilitet i regionen. I fallet med Parisavtalet och ambitionerna i det står stora delar av civilisationen på spel.

Nobels fredspris till Trump? Nej tack!

Reflektioner kring feministisk utrikespolitik och svensk vapenexport

 


Av Salvador Perez

 

I dagarna blev det känt att Saab med hjälp av  den svenska regeringen vill fortsätta sina exportansträngningar. Två potentiella affärer har uppmärksammats: Belgien och Colombia. Det finns få invändningar mot en affär med Belgien. Landet är en demokrati och den politiska ledningen säger sig vara i behov av att uppdatera flygvapnet. Med Belgien och andra länder i samma kategori – Finland, Schweiz, Kanada, Slovakien m.fl. – kan Sverige dela utvecklingskostnader för den nya generationen JAS-Gripen som politikerna redan har beslutat att köpa.

Den potentiella affären med Colombia omgärdas dock av starka invändningar. En av dem är att landet efter årtionden av interna strider, som bland annat resulterat i 3 till 7 miljoner internflyktingar (det vill säga näst mest i världen efter Syrien), äntligen fått till stånd ett uppmärksammat fredsavtal och därmed också påbörjat en lång och snårig försoningsprocess. I det läget bedömer alltså den rödgröna regeringen, som stöttat och talat uppskattande om fredsavtalet, att det är lämpligt att backa upp försvarsföretaget Saab i deras försök att få Colombia att köpa JAS Gripen.

Affären med Colombia har också kritiserats av en rad fredsorganisationer, bland annat Svenska Freds. Enligt både Agnes Hellström och Linda Åkerlund, ordförande respektive nedrustningsansvarig på Svenska Freds, riskerar en vapenaffär mellan Sverige och Colombia att underminera arbetet för hållbar fred. Ett nyckelargument är att Colombia, ett utvecklingsland, behöver lägga resurser på annat än vapen eftersom mer vapen knappast bygger fred. Åtgärder som bekämpar fattigdom och stärker små jordägares rättigheter kan ha en mycket mer positiv effekt för freden i stort eftersom sådana åtgärder slår undan basen för spänningar och konflikter. Colombias knappa resurser bör gå till sådana investeringar.

Det finns oroande paralleller mellan Colombia och den skandalomsusade JAS-affären med Sydafrika i slutet av 90-talet. Under början på 90-talet pågick sluttampen på den frihetskamp som mynnade ut i att apartheidsystemet efter årtionden av institutionaliserat förtryck officiellt avskaffades år 1994. Även i fallet  Sydafrika visade Sverige stort stöd för det sydafrikanska folkets sak. Under årtionden var kampen mot apartheid en grundpelare i svensk utrikespolitik och en central del av en folkrörelse för internationell solidaritet. De flesta riksdagspartier stödde frihetskampen. Bland annat kom mer än hälften av det civila stödet till kampen från Sverige. När frihetskampen var vunnen och apartheidsystemet  avskaffat förbyttes internationell solidaritet från Sveriges sida mot kall opportunism. År 1999 köpte Sydafrika 28 JAS-plan av Sverige till en kostnad av sammanlagt 17 miljarder kronor. Vid tidpunkten för affären levde 66 procent av Sydafrikas befolkningen under landets egen fattigdomsgräns, det vill säga totalt 33 miljoner människor. Affären med Sydafrika har därtill kantats av envisa mutanklagelser och har kritiserats för att ha tvingats på landet i en tid då folket var i större behov av annat, bland annat fattigdoms-och HIV-bekämpning.

Förutom den möjliga affären med Colombia finns en annan affär som borde väcka särskilt stor uppmärksamhet: Indien. Saab vill med regeringens hjälp sälja upp till 200 JAS-Gripen till Indien till en kostnad om minst 100 miljarder kronor. En sådan affär vore den i särklass största i svensk industrihistoria, mycket större än affären  med Brasilien. Här agerar regeringen aktivt för att en affär ska bli förverkligas. Både statsminister Stefan Löfven och näringsminister Mikael Damberg har i olika omgångar besökt Indien tillsammans med näringslivsdelegationer som inkluderat Saab. Indien räknas liksom Belgien som en demokrati. Vad är då problemet? Betänk följande sociala förhållanden i Indien: 

  • Enligt Världsbanken lever 270 miljoner människor under landets egen fattigdomsgräns och siffrorna är ännu mer häpnadsväckande vid användandet av andra internationella fattigdomsmått.
  • Enligt internationella energirådet IEA saknar 300 miljoner människor tillgång till något så grundläggande som elektricitet.
  • Enligt nationella data saknar halva befolkningen, det vill säga omkring 600 miljoner människor, saknar tillgång till en vattenbaserad toalett vilket är ett stort hälsoproblem och säkerhetsproblem, särskilt för barn och kvinnor.
  • Enligt Rädda Barnen, som bygger på Världsbankens data, är 44 procent av barnen i landet underviktiga och så mycket som 72 procent av spädbarnen lider av blodbrist. Andelen barn med näringsbrist i Indien är nästan fem gånger högre än i Kina och dubbelt så hög som i Afrika söder om Sahara.

Nyligen kom den årliga skrivelsen där regeringen redogör för den svenska exportkontrollen av krigsmateriel under det gångna året. I början av skrivelsen kan vi läsa att export av krigsmateriel enligt krigsmateriellagen endast får äga rum om “det finns säkerhets-och försvarspolitiska skäl för det och det inte strider mot Sveriges utrikespolitik.” En viktig fråga är då om de potentiella affärerna med Colombia och Indien inte strider mot  Sveriges utrikespolitik på ett sätt som borde omöjliggöra export.

På vilka grunder skulle dessa två affärer kunna strida mot Sveriges utrikespolitik? Svar: den feministiska utrikespolitiken. När den så kallade feministiska utrikespolitiken presenterades av utrikesminister Margot Wallström efter den rödgröna valsegern 2014 skulle vi få “en ny syn på säkerhet.” Genom sitt långa arbete för barn och kvinnors sak, bland annat genom toppositioner inom världssamfundet, var Wallström väl medveten om hur barn och kvinnor åsidosätts när viktiga beslut ska tas. Enligt utrikesministern skulle hänsyn till kvinnor och barn genomsyra utrikesförvaltningens arbete. Målet var att stärka alla kvinnors och flickors rättigheter, förbättra representationen och öka resurserna. Med det som bakgrund kan man fråga sig om vapenexport till länder som Colombia och Indien “stärker kvinnors och flickors rättigheter, representation och resurser.” Det finns snarare skäl att tro att vapenexporten urholkar resurser som kan användas för att förverkliga den feministiska utrikespolitikens huvudmålsättningar. Fattigdom, avsaknad av elektricitet och grundläggande sanitet och mindre bra förutsättningar för god hälsa är några av de faktorer som hindrar kvinnor och barn från att nå leva ett gott liv. Indikativt är också att den svenska vapenexporten inte nämns med ett enda ord i varken 2016 eller 2017-års handlingsplaner och fokusområden för den feministiska utrikespolitiken.

Ovanstående är inte detsamma som att hävda att all skuld för det inkonsekventa i Sveriges förhållande med omvärlden ligger på Wallström eller att det enbart är utrikesministern som måste ställa saker tillrätta. Vi har inte tillräckligt med insyn i regeringens dagliga arbete för att kunna uttala oss om hur diskussionerna och övervägandena sker mellan de olika statsråden och departementen  men vi som tror på att Sveriges politik kan göra skillnad bör också kunna förvänta oss att diskussionerna mellan Wallström, Damberg och Löfven är hårda. Tills dess att vapenexporten regleras på ett sätt som är acceptabelt inom ramen för den feministiska utrikespolitiken saknar Sveriges arbete för en bättre värld den trovärdighet som vi skulle kunna ha.

 

Foto: Giorgio Galeotti (Own work) via Wikimedia Commons

Economic, Social and Political Dimensions of Bolivia under the Morales-Administration (2006-2016) and Key Challenges Ahead

Evo Morales in 2008, two years into the presidency. Photo by Joel Alvarez.*

This year marks the tenth in office for President Evo Morales, the MAS-party (Movimiento Hacia el Socialismo, or in English: Movement Towards Socialism) and the administrations self-ascribed socialist revolution. The aim of this essay is to describe and reflect upon some key economic, social and political dimensions of Bolivia under the Morales-administration. The essay also looks towards the future and some key challenges facing the country.


By Salvador Perez

 

The Economic Dimension: Re-nationalization, Economic Growth and Increased Policy Space 

 

Starting with the economy, the country has experienced a sharp turn-around. At an average growth rate of 3 percent under the Morales-administration, the performance of the economy differs significantly from the interchanging periods of stagnation, poor growth or general instability during the 80s, 90s and early 2000s. In a more recent context, the economy has fared well despite ongoing economic instability in the region. Present recessions in both Brazil and Argentina – two major trade partners – are yet to affect Bolivia. In fact, the World Bank predicts that Bolivia, unlike other countries, is not going to be seriously affected by turndown in the region – although growth is expected to slow down a bit (see Table 2). As a result, Bolivia is now among the fastest growing and most stable economies in the region, which is by all means a true achievement considering the country’s turbulent history.

Skärmavbild 2016-12-01 kl. 16.31.56.png

Against this background a justified follow-up question is: how did the change in economic fortune come about? First of all the Morales-administration has pursued a development agenda that involves significant state involvement in the economy. The key policy in this agenda has been re-nationalization of the country’s vast petro-industries, industries that previously were in the hands of the usual Western multinationals. As a result of poor governance, the industries, which were highly profitable, filled the pockets of foreign owners and domestic elites instead of contributing to overall development in Bolivia.

Although pressure to do something about these industries existed well before Morales came into power, he quickly seized the opportunity to translate words into action. Indeed one of the first moves made by Morales was to take control over the industries. Morales conducted the take-overs by decree but the policies had, nevertheless, overwhelming public support. A referendum in 2004, one year before Morales was elected to the presidency and roughly two years before take-overs began, revealed overwhelming support (80 percent) for increased state control over the industries. This means that the ball was set in motion before Morales came into power but his administration, let’s not forget, translated momentum into actual policies. Needless to say the re-nationalization infuriated the Western multinationals and, of course, their home governments – including the United States, with whom relations have been, so say the least, frosty.

As a result of the re-nationalization and two other crucial factors: (1) a new policy framework guiding the use and redistribution of the rents and (2) favorable market conditions (meaning being able to charge high prices on oil and gas exports) the administration has been able to fill the state coffers. The increased revenues from the petroleum industry have been a game changer. Revenues have increased macroeconomic policy space, and thus allowing reforms. These include social reforms, investments in much needed infrastructure and, more recently, efforts towards strengthening the basis of the economy through industrialization (however the scale and nature of the later types of investments are contested). Revenues from the petro-industries have also, once again spurred by favorable market conditions, helped build up international reserves. Impressive reserves have been built up to the point of Bolivia having the largest reserves in the region, in relation to the size of the economy. What this means should not be underestimated. Previously always at risk of external shocks, or in the violence of Western financial institutions, the reserves now provide a buffer and, at least in theory, increased foreign policy space.

The Social Dimension: Declining Poverty, Engineering Social Reforms and the Politics of Inclusion and Diversity

 

As mentioned before, revenues from the petro-industry have created space for social reforms. A number of measures have been undertaken to deal with social problems that have haunted Bolivian society. One such problem is widespread poverty. Various types of welfare programs now assist those in need. Social safety nets, consisting of various types of insurances, most importantly tied to health-care, are now present and facilitate the lives of many people, including children and the elderly. Although these insurances are far from as well functioning, far-reaching and general in their reach as Western equivalents, the achievements are still significant.

To be clear, Bolivia remains one of the very poorest countries in the region, but it is no longer the poorest – which has been the case during most parts of its history. In fact, some aspects of the social progress have been so remarkable, given the preconditions, that international analysts have paid attention and singled out Bolivia as an example of inclusive development. According to official statistics poverty has declined by 25 percent and extreme poverty by 45 percent under the Morales-administration. Economic inequality has also (remember economic inequality is often considered a hallmark of Latin American countries) decreased as low income sectors have fared better than high income ones. This historical shift can, to a large extent, be explained by a rapid increase in real (inflation-adjusted) minimum wage. All in all the minimum wage, set by policymakers, has increased by 87 percent from year 2005 to 2014. Moreover, Morales has announced further increases are planned, provided that economy growth continues. Although the opposition and others opposed to the new policies do their best to argue that statistics are manipulated, as they have been in Venezuela and elsewhere, there is little actual proof to substantiate such claims. Instead economic growth and poverty reduction are so visible that no one with knowledge about the past can question the progress.

Nonetheless the economic development, especially considering the boom and the country’s lack of experience with actually growing for such a long period of time, has created problems. As in other developing countries, development has been messy and, to give one example, the increased number of motorized vehicles, often second-hand ones imported from more developed countries in the region, namely Chile, Brazil and Argentina, has resulted in urban areas being crowded with air-polluting cars and motorbikes. Although this does not deviate from trajectories in other developing countries, and although decision makers and other authorities are becoming increasingly aware of the problems and try to clear things up, it is still a legitimate concern and a symptom of a type of more or less unfettered development.

Most importantly, from an economic point of view, the Morales-administration has engineered social reforms to also advance economic ends. For example, the increases in minimum wage previously mentioned have not only affected vulnerable households positively in terms of quality of life and more, but have also meant that these households have more means to consume – which they do. In fact much of the increase in domestic consumption under the Morales-administration is explained by social policies such as the minimum wage one. Furthermore, and this is also important from an economic point of view, the Morales-administration has advanced policies to favor products made in Bolivia. Some policies are even designed to benefit domestic industries. These industries are often, but exclusively, tied to the state. One concrete example of such a policy involves support for pregnant and breastfeeding women. Every woman either pregnant or breastfeeding is entitled to a variety of free and healthy foodstuffs of a combined value of a minimum of 20 to as much as 100 euros each month until the child turns 1 years old. The products they are entitled to are made by state industries, which gives the industries a stable domestic market while some of them also pursuit export strategies.

The by far greatest social progress during the Morales-administration concerns the status of the large indigenous populations. Bolivia holds the largest indigenous populations in the region (second is Peru, which also happens to be one of the historically poorest countries in the region). According to censuses around 60 percent (thus a majority) of the population in Bolivia, meaning 6 out of a total of 11 million, self-identify as belonging to an indigenous people.

Previously kept at a safe distance from political power by a mix of poverty, inequality and blatant racism, first and foremost by the elites but also by the well-off non-indigenous sectors, the Morales-administration has been a true game changer. Carried to the presidency by the “repressed majority”, which includes the indigenous populations but also, importantly, non-indigenous urban and rural poor, Morales (he himself of indigenous decent) has returned the favor. Now many of society’s institutions, including those of power, are – for the first time – open and at least more than ever before: accessible for the indigenous. As a result, parliamentary sessions now feature more than the usual “white men in suits.” Now men and women of indigenous decent, in large numbers, attend sessions as elected members of parliament. They attend the sessions proudly wearing traditional clothing. Miners also, from the important mining sector, attend sessions wearing their helmets. Coca-farmers also, another important sector, attend sessions. Of these newcomers to the highest political scene many are on the MAS-ticket, but not all.

The indigenous have also been granted some autonomy to pursuit practices according to their cultures, including “tribal” courts. The Morales-administration also, early on, promised to protect the indigenous traditional lands, making concern for “mother earth” and cultural diversity a key concern. Indeed in 2009 Bolivia changed its official name from “Republic of Bolivar”, originating from regional independence hero Simon Bolivar, to the “Plurinational State of Bolivia.” Under the new constitution, enacted in 2009, the state recognizes 36 cultures, each with their own language. These developments have been opposed with the argument that Morales is polarizing the country along ethnic lines. This makes some sense. The alternative however – to keep what in fact is the majority of the population banished to the margins – is daunting.

Skärmavbild 2016-12-01 kl. 16.36.42.png

Indigenous “cholitas” in traditional clothing, a very common sight. Photo: Wikipedia Commons.

This leads to another important point concerning political engagement. As some scholars have pointed out, the Morales-administration, through policies of inclusion and diversity, reactivated sectors of the population, not only the indigenous, that previously were far removed or alienated from politics. These new sectors, which before could be manipulated by elites to facilitate non-progressive ends that fundamentally opposed their class-interest, have now reached a significant degree of political confidence. As a result portions of these sectors have come to actively oppose government policies when these policies are perceived to act against them. The new sectors increasingly try to hold the government and other authorities accountable when they are perceived as corrupt or simply fail to follow laws. One key example involves the indigenous peoples and the above-mentioned autonomy and “right” and/or “protection” of their lands. As it happens many of these lands hold valuable underground natural gas fields. This means trouble. As the current fields deplete and exporting conditions have worsened (more on this later) the government has pursued efforts to find new fields, plan ahead and ultimately keep the petro-based economic development model on track. The results of these policies can be quite tragic. As human rights organizations and parts of the domestic press have observed the indigenous are sometimes driven from their lands in order for the authorities to lay their hands on existing, or possible, natural gas fields. It should be emphasized that these abuses are deeply at odds with the laws passed by the administration. The indigenous have the legal right to their lands. As of now it is somewhat unclear how large this phenomenon is, but it does occur and is deeply troubling. Also concerning is that the authorities go to great lengths to avoid documentation of repression. Activities are now conducted at night, thus allowing the acts to be filmed with cellphones and other devices. This example of repression can be seen as side effects of the country’s development model and the pressure it creates to continue to deliver the “goods” that other, non-affected, sectors of the population have grown accustomed to. Nonetheless, some evidence suggests that instances, like the above, can or already have, come to affect the political legitimacy of the Morales-administration, not only among those affected or those who feel strong solidarity with them but also, more importantly, among broader sectors of the population that dislike and understand the dangers associated with authorities abuse of power.

The Political Dimension: Regional Tensions, Press Freedom and Concerns on Power 

 

The political side has been, and continues to be, a mixed bag. Although the Morales-administration has managed to govern and maintain stability in a notoriously unstable country, there have been occasions that nonetheless have challenged the administration. An ongoing and significant issue involves the tensions between different regions, in particular the central government and the region of Santa Cruz. Santa Cruz is by far the richest region in the country. It ranks second in total population, produces nearly 35 percent of GDP and receives about 40 percent of foreign direct investment. In 2008, a regional referendum to increase the region’s autonomy was held. The result showed overwhelming support (85 versus 15 percent) for efforts to distance the region from the central government. Although the tendency of Santa Cruz to pull away from the poorer regions has a long history, the tensions between the region and the central government have reached new highs under the Morales-administration. Policy-makers, business elites as well as the more affluent sectors in Santa Cruz are generally very skeptical or outright hostile to Morales socialist-inspired policies. A key part of the criticism lies in the strong policy framework for economic redistribution between regions. Concretely this framework means that Santa Cruz, being the “economic engine” of the country, has to share its wealth with other less “successful” regions – which is hard to accept among the above-mentioned sectors in Santa Cruz. The 2008 referendum resulted in that tension reached unprecedented levels. The National Electoral Court rapidly declared the referendum illegal and unconstitutional but the struggle continues, flares up at times and then settles down. Nonetheless the region, and in particular the city of Santa Cruz, remains the center of organized opposition, although recent events, like the latest referendum, suggest that opposition, or at least criticism, is more wide-spread among regions than before. Yet Anti-Morales and anti-MAS sentiments are generally stronger in Santa Cruz than anywhere else. As a result, all major dealings with Santa Cruz by the central government are very sensitive and subject to deep scrutiny.

Press freedom is another concern. Although Bolivia is on par with much of the region on this matter, at least according to authoritative sources as Freedom House and Reporters Without Borders, overall development is to the worse. Without going into how press freedom was under right-wing governments, who were more or less repressive in nature, the situation in Bolivia is worsening. The country has fallen in rankings. Although these rankings have limits they are still indicative enough to raise concerns about developments. In year 2006, when the Morales-administration started its work, Bolivia was best placed among the category of “less-developed countries.” In fact Bolivia ranked 16th in the world, above countries as Canada, Denmark, Germany and the UK. Yet, in all fairness rankings can vary considerably from one year to another, which should be considered. For example in year 2005 Bolivia was ranked 45th but one year before, in 2004 it was ranked 76th. Nevertheless the trend is clearly negative with rankings around the 100th since year 2008. As mentioned before, much of the region is the same. This means that there are countries that perform better, say Chile and Uruguay, and countries that do worse, say Brazil, Venezuela, Ecuador, Colombia, Paraguay and so on.

A few factors can help explain the negative developments in Bolivia. To be clear the legal environment for the press resembles that of practically any well-functioning democracy that can come to mind. The laws themselves, as observers state, guarantee press freedom that mirror the most free countries. The problem however is not the laws, but the realities that shape day to day work as a journalist. One such reality is the polarized political environment. As there are, to quote Freedom House latest report on press freedom in Bolivia, “strong rivalries between pro-and anti-government media outlets”, journalists tend to be the frontline victims. More and more journalists, predominantly in the anti-government camp feel threatened, and there have been clear cases of violence and intimidations, even killings during the last ten years. The 2015 report states “attacks where fewer than in recent years” but press freedom, however, has to be monitored closely in coming years as stakes gets higher.

There are more recent events that tie into some of the above. Despite increasing controversy Morales has search for ways to extend his powers. One argument the administration uses to legitimize the attempts is the need to speed up the “social revolution.” Another one is to make reforms more permanent so that changes cannot be “unraveled” by political forces to the right or/and the “servants of empire.” Early this year, 2016, Morales lost an important constitutional referendum. The referendum was aimed at allowing him to run for office for another fourth straight term, something currently hindered by the constitution. Although the proposal was voted down, albeit with a small margin of 51 to 49 percent, Morales was hesitant to fully accept the defeat, calling for a tie or even a re-referendum. The uncertainty clearly resulted in fueling the opposition’s suspicion that Morales is seeking to hold on to power despite legal constraints. A common fear is that Morales’ intention is to steer the country in a more authoritarian direction, modeling the “revolutionary” left regimes in Venezuela and Cuba – regimes that happen to be at least ideological and in some senses political allies of Morales (although the links between these countries are not as deep as one would or could think). However, what is certain is that the polarization caused by run-up towards the referendum and the aftermath, briefly described above, further increased tensions along the usual line of class, ethnicity and regional rivalry, to mention a few. As a result the coming 2019 general election might be a risky one.

New Foreign Policy Alliances, The Left Decade, Regional Cooperation and Necessary Critical Remarks

 

Although some foreign policy moves by the Morales-administration have been relatively well covered by Western media outlets, others are not. Business deals and closer alliances with states such as China and Russia, as well as dealings with Venezuela or Cuba, get a reasonable amount of coverage and analysis, for various reasons. These interactions are real and interesting, in particular what goes on with the regimes in China and Russia, as these countries constitute new partners. To be brief, both are making investments in Bolivia. The Chinese are present throughout the economy, but the largest investments revolve around infrastructure and, as usual, extraction of raw materials, most notably lithium (more later). The Chinese were also given the task of building, launching and providing credit for Bolivia’s first satellite, which according to government sources will “serve telecommunications in Bolivia” and allow it to “sell services to the private sector as well as neighboring countries” and thereby “bring incomes of up to 40 million dollars a year to the state.” The Russians are, through the state-owned company Rosatom, involved in setting up Bolivia’s first nuclear power program, which include, as of this date, one commercial and one research reactor for medial use. The cost of this project is stated to be 300 million dollars and is very controversial.

Skärmavbild 2016-12-01 kl. 16.39.36.png

President Vladmir Putin and president Evo Morales in Kremlin, 2013. Photo: Wikipedia Commons.

As stated some things get less coverage. The same goes for in depth analysis. One key issue that is often omitted and deserves a mention is Bolivia’s relation to the surrounding region. It is also crucial to reflect upon how the relations to the region have developed during the Morales-administration, in particular how relations developed under the Morales-administration and under what is sometimes called Latin Americas “left decade” or “second independence.” One should state that there are different points of views, however, the critical one deserves some attention – especially considering it gets far less attention and, also, deviates from common perception. On the critical side, some scholars argue, quite convincingly, that regional cooperation has either declined or not evolved as much as expected considering that a major part of the countries in the region, at one point or another during the past decade, were governed by administrations to the political left who stated the value of “regional cooperation” and “mutual interests.” The key is that for a significant number of years, nearly 300 million of the regions total of a little more than 400 million people were governed by administrations to the left.

Considering this historical “awakening” and “liberation” of Latin America from the North American overcoat (the United States was either bogged down in the Middle East or more interested in, for many reasons, East Asia or the “Pacific”), these scholars argue that one could have expected that governments who confessed to “regional unity” and “cooperation” would have taken more concrete steps to make these things real. The critical scholars argue that the successful, yet resource based development models, have because of resource based patterns, undermined any deeper cooperation. The key thing to understand is that these countries in the region, be it Brazil, Argentina, Bolivia, Chile or any else, are still to a substantial degree, suppliers of raw-materials in the larger context of the world economy. Many of these countries also sell more or less the same raw-materials, with slight variations. What this means is essentially that the countries in the region compete with one another, sometimes less and sometimes more. Yet on a fundamental level they are locked in the mode of competition rather than cooperation. According to critical scholars the region cannot advance any form of more meaningful cooperation as long as these resource-dependent patters dominate the economies in the region, which they have done historically. One should note, once again, that the left administrations have founded their development projects on these patterns and many of these administrations have been more or less unsuccessful or reluctant to diversifying their economies as long as they could transfer export earnings to the social programs that have legitimized their rule. Problems with these development models, and the deep vested interests in the political economies of the countries might become ever more apparent, but these are, nonetheless, problems many countries in the region have dealt with historically and, one could argue, have learned very little from, in particular the political elites – which, generally, have benefited from the status-quo.

According to critical scholars, what is outlined above is somewhat of a “lost opportunity” and somewhat “tragic”. One should not understate the social advancements, which are, on a regional level stunning, but one could and should, also ask critical questions about the long-term foundations for those advancements and if advancements can continue in less beneficial conditions and – meaning administrations cannot longer benefit from export booms. One could also, as a larger perhaps overarching reflection, think about the role of Latin America in the world economy. As of now, one could very well draw the conclusion that Latin America, under administrations to the left, has accentuated its role as a more or less subordinate supplier of raw materials to the wonders of others in the world economy. This is not to take away the advancements but the, albeit gloomy, take on the fundamentals of the “left decade” and its limits, does deserve contemplation.

Corruption: Part of Life and Source of Tension

 

Before diving into more depth about the challenges of the future, it is essential to deal with corruption, a key source of tension. Although it is somewhat unclear if the Morales-administration stands out vis-à-vis previous administrations on issues of corruption, there are a few things that might influence expectations and therefore popular reactions to the, undeniable corruption that exists. First of all, Morales made early promises to crack-down on corrupt officials. This was a cornerstone of his campaign. Second, it is also reasonable for people to expect that an administration that claims to be “one of the people and for the people,” is scrutinized accordingly. Third, the last ten years of growing public funds, much because of petro-industry revenues, have created a pool of resources that many would like to have a piece of, legally or illegally. To be clear: everyday corruption has always been a part of life in Bolivia and Latin America in general. In fact everyday type of corruption might cause occasional irritation but is, nonetheless accepted within certain boundaries (for example it is a common practice to drive to a party, enjoy alcoholic beverages and then drive home intoxicated – if the police happens to stop you a small bribe will solve the problem – problems only arise if you happen to hurt someone severely). Still, high-level corruption within the political and legal apparatus is, unlike everyday corruption, a constant source of anger. As a result, there is a widespread and reasonably grounded belief that corruption with high-level sectors is close to endemic, especially as officials (many of them at the local levels) try to make the best of their, often limited, time in power. Media outlets, almost exclusively the ones tied to the opposition, also spend a considerable amount of resources to uncover stories of corruption or other illegal practices by officials. This is typically where journalists put themselves in danger.

Looking into the future there are fundamental questions to be asked about the economy and the long term basis for it. As stated before growth and social programs, and thus also poverty reduction, have been facilitated by revenues from a few key sources, mainly the petro-industry. To be clear about how important the petro-industry is one should consider the following: it accounts for about a third of government revenues, 80 percent of exports, and 18 percent of GDP. This is, as countless amounts of evidence suggest, a very vulnerable position for any economy. Consider also the following: Bolivia has, during the last decade, been selling vast quantities of natural gas to Brazil and Argentina. These sales have financed the “socialist revolution.” The problem however is that market conditions have changed drastically. Sure natural gas (Bolivia’s main export) has not taken the same deep plunge as crude oil but prices have nevertheless dropped enough to cause concern. At the moment, deals with Brazil and Argentina are regulated by long term agreements, ending in 2019 (yet another reason besides the general election for 2019 being a key year). In line with the current agreements, which were signed when market conditions were much more favorable (and both Brazil and Argentina had governments to the left), Bolivia is currently selling natural gas at inflated prices, roughly twice market prices (although minor adjustments are made continuously). Meanwhile both Brazil and Argentina have made efforts to be less dependent on Bolivia in the future. Although the policies by trade partners can change (for better or worse) due to many factors (the state of the economy in these countries, resource depletion, geopolitics and so on) the future of any country should, ideally, not be so dependent on a few resources or political developments elsewhere, as Bolivia currently is. Furthermore, as elaborated above, other countries in region basically compete with the same raw materials.

Of course the political leadership is well aware of that the economy should be less resource dependent. As a result there are ambitious investments to industrialize and diversify the economy. However, as more critically inclined scholars have pointed out the vast majority of these investments, particularly in terms of size, are in one way or another tied to keeping the petro-industry going. Investments of such a nature can be infrastructure (pipelines and so on), investments to further increase production (tied to productivity) or to make more sellable products out of the petroleum itself (example: chemicals or plastics). Fundamentally this means revenues from the petro-industry are, to a very high extent, being re-invested in the industry itself or in investments highly related to it. To be fair, some of these investments make sense. Reasonable investments tied to the petro-industry are ones that add value, which in the case of the petro-industry means creating more refined products that can be exported at a higher price. One such refined product is standardized LPG (liquefied natural gas). Following this logic, among the major investments of the Morales-administration are in so called liquid separation plants. These plants, explained very briefly, are used to produce LPG as well as other high value liquids that are used in various industrial processes. If once considers that Bolivia should try to make the best of the raw materials it is already committed to extracting, these investments make sense. However, one could easily, by looking at the size of other investments into “new” industries not tied to the petro one, conclude that not enough has been done, especially considering the administration has had ten years at its disposal. Despite that some of the “new industries” serve important domestic needs, particularly the ones tied to food industry, it remains unclear if these industries are competitive enough to expand on regional or international markets.

In this context one should also mention that the country is in the final steps of making use of its vast lithium resources, a step that has been awaited for some time. Lithium is essential when producing high capacity batteries used to power a variety of modern products, including smartphones and – herein lie the expectations for Bolivia – electric cars and, equally important, battery based energy storage systems. Given that Bolivia has up to 70 percent of the world’s lithium resources, the Morales-administration is confident that the country holds the key to its own future. Morales has even stated that Bolivian lithium is “the hope of humanity.” Extraction, however, is tricky. First of all, Bolivia is not even close to having the technology needed to extract these resources without foreign involvement. Thus, a foreign partner is inevitable. Up to recently, only Western companies, which Morales has a hard time with and vice-versa, had the necessary technology. Now the Chinese are involved, which Morales finds is a better alternative. Consequently the first shipments, no large quantities but still significant, went to China. Second, environmental concerns have been raised about extraction of lithium. These concerns are serious and evidence suggests extraction might be very harmful if not conducted properly. Third, the site where the resource is concentrated, the salt lake of Uyuni, is a major tourist attraction and is widely considered a national treasure. This makes extraction an even more sensitive matter. Nonetheless extraction has begun. What the future holds, and to what extent extraction adds up to the “raw-material”-export dependency pattern, remains to be seen. At the very least efforts must be made, by the Morales-administration and future administrations, to make something else that can sustain the country beyond or along side current raw materials.

Demography: Putting the Young to Work

 

Another, often overseen, but nevertheless key issue concerning the future is demography. As many developing countries, Bolivia has a favorable demographic profile. This means a large portion of the population has either just entered the workforce or is about to. It also means a relatively small portion of the population is elderly (or rather “not in the workforce”). As a result, a small portion of the population is in need of often costly support systems and the like. Of course turning “favorable demographic profile” into something substantial, like economic growth, depends on policies but the profile does indicate one thing: potential.

Skärmavbild 2016-12-01 kl. 16.43.48.png

On that note we should consider the following. Although Bolivia now enjoys one of the lowest unemployment rates in the region (numbers vary from slightly under 3 percent to 7 percent depending on source and measure), this does not take into account underemployment. As larger portions of the youth go through the education system, in particular higher education (thanks to social reforms), they then have expectations and skills which have to be accommodated within the economy in order for them to contribute and be of use. In a growing economy, such as the current one, they might find a way to accommodate themselves. However, any change in economic fortune (as outlined before), carries great risk for both the individuals and the society as a whole. Sure the performance of the economy has led to an increase of business units by a factor of four (or more) the last ten years, which in theory could accommodate new additions to the workforce. Yet, it is highly unclear what these new businesses are exactly and what kinds of skills work in them require. As hinted before it is difficult to know how solid and successful programs of industrialization and diversification really are until the economic tide has turned.

Final notes: Globalization, Development and the Role of the State

 

Despite these uncertainties (and they should be taken seriously) there are perhaps more general implications or say lessons from the Bolivian “turn-around.” First of all, it goes to show that resources can, if properly managed, be used to advance social goods. Moreover, the active state policies undertaken by the Morales-administration have proved successful in combating the often disruptive and dystopian forces of neoliberal globalization of which Bolivia has had its fair share. All in all what has taken place in Bolivia, despite its limitations, provides ammunition for an updated discourse on globalization, development and the role of the state.

The author is interested in different interpretations of the developments in Bolivia. He can be reached at: salvador.perez.sp@gmail.com

*Joel Alvarez, who was kind enough to let me use the first photo without charge, is a Swedish photojournalist and university lecturer based in Mexico City. His work can be found at: www.joel-alvarez.com