Bli medlem

Click here for English version

Alla som vill kan bli medlem i SCISER under förutsättning att man ansluter sig till vårt idéprogram och följer föreningens stadgar. Det finns två olika sorters medlemskap att välja på: aktivt medlemskap och stödmedlemskap. Årsavgiften ligger för samtliga medlemmar på 250 SEK. För att bli medlem i SCISER, kontakta oss på SCISERorg@gmail.com.

Ett aktivt medlemskap innebär att medlemmen ska delta fysiskt eller digitalt vid minst tre aktiviteter per år och att medlemmen ska vara aktiv i minst en arbetsgrupp. En aktiv medlem har möjlighet att bli invald i föreningens styrelse.

Ett stödmedlemskap innebär att medlemmen stödjer SCISER ekonomiskt och att medlemmen har rätt till löpande information om SCISERs aktiviteter, men medlemmen behöver inte delta i några aktiviteter.


Everyone can join SCISER provided that they adhere to our general policy and follow our statutes. There are two different types of memberships: active membership and support membership. The annual fee for all members is 250 SEK. If you wish to join SCISER, contact us at SCISERorg@gmail.com

An active membership requires that the member participates physically or digitally in at least three activities per year and that the member is active in at least one working group. An active member also has the opportunity of being elected to the board.

A support membership means that the member supports SCISER financially and the member is entitled to receive regular information about SCISER’s activities, but the member is not required to participate in those activities.