Redaktionell policy

SCISER publicerar texter vars innehåll behandlar något område som faller inom ramen för  SCISERs idéprogram och som är skrivna på engelska eller svenska. Texterna kategoriseras antingen som publikationer eller mediebevakningstexter.  Publikationer är en förhållandevis bred kategori där texterna kan ha varierande infallsvinklar medan Mediebevakning är en något snävare kategori med i regel kortare texter på temat mediebevakning, det vill säga bevakning av svensk och internationell media.

Grundregeln för samtliga texter är att de på något vis bidrar till att fördjupa pågående diskussioner, håller en hög språklig nivå och att författaren belägger sina argument med fakta.

Beslut om publicering fattas av redaktören i dialog med övriga i styrelsen. Skribenten måste inte vara medlem i SCISER för att publiceras.

Om inget annat uppges är bilderna på sciser.org tagna av någon av SCISERs medlemmar och får enligt upphovsrätten inte användas utan att SCISERs styrelse och/eller bildens upphovsman tillfrågats.